30 jaar historie van de sporthallen Urk

In 1983 is de stichting ontstaan. Er was grote behoefte aan een sporthal met een functioneel karkater binnen de gemeente Urk. Alle sporten op niveau moesten plaatsvinden in Emmeloord of Dronten en ook het onderwijs had een groot tekort aan ruimte voor bewegingsonderwijs. De gemeente Urk wilde wel medewerking verlenen bij het tot stand komen van een sporthal maar niet bouwen en exploiteren. Dit werd dus een zaak van Stichting Sportaccommodatie Urk, En zo kon in december 1986 de Schelp in gebruik worden genomen.

In 2002 kwam het verzoek van de gemeente op dezelfde basis te komen met een tweede sporthal, eventueel uitgebreid met een peuterspeelzaal, bibliotheek en voorzieningen voor de jeugd. Dit heeft geresulteerd in spoorthal de Vlechttuinen. De stichting is eigenaar van de sporthallen maar heeft beheer en exploitatie over gedragen aan Sportaccommodatie Urk bv.

Sporthal Urk

Sport Accommodatie Urk is een stichting die sporthallen, turnhal en diverse horeca gelegenheden beheert t.b.v. sport, vermaak en gezellig samenzijn in de gemeente Urk.

De drie grootte sporthallen worden in opdracht van Stichting Sport Accommodatie Urk beheerd door Sportaccommodatie Urk bv.Deel deze pagina

Contact

Adres de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8, 8322 BA Urk

Adres de Schelp
Staartweg 32, 8321 NB Urk 


Telefoon de Vlechttuinen:

0527 - 690420

Telefoon de Schelp: 

0527 - 682 848


E-mail info@sporthalurk.nl